Süt alerjisinin rezonans terapileri ile tedavi edilebildiğini biliyor muydunuz ?

Maya ,gluten, yumurta vb. gıdalara olan alerjileriniz Rezonans ile tedavi edilebilir.

Rezonans alerji hastalıklarında sağladığı olumlu çözümlerle, kalıcı şekilde iyileşme sağlar.

ALERJİLERDE REZONANS TERAPİLERİ

 • Güncel tıp yaklaşımında var olan tedavi yöntemleri, ya ilaçlarla alerjik durumu baskı altına almak ya da yıllar süren aşı tedavileriyle alerjinin şiddetini azaltmak yönündedir.
 • Rezonans terapileri ise, alerjiyi bir sonuç olarak görür ve alerjiyi tedavi etmekten çok, alerjiye neden olan temel problemleri ortadan kaldırmaya yönelir.
 • Temel mantık, hastalığın kendisi değil, o hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabilecek potansiyel problemleri bulup, bunları ortadan kaldırmaktır.
 • Hastalık ancak bu şekilde kalıcı bir şifa bulur.
 • Alerji, vücudun üzerindeki toksik (ve diğer) yüklerin artması ve bağışıklık sisteminin, sonunda (hiper) reaktif hale geçmesi olarak algılanır
 • Alerjinin kalıcı olarak tedavi edilebilmesi, sistem üzerinde yük oluşturan ve bağışıklık sistemini reaktif hale getiren, yani alerjiyi yaratan asıl sebeplerin giderilmesinebağlıdır. Rezonans TERAPİLERİ tam da bu noktada devreye girer.

ALERJİLERE BÜTÜNSEL BAKIŞ AÇISI… 

 • Tamamlayıcı tıp ve Rezonans terapilerinin bakış açısından baktığımızda, alerjileri gidermek için birçok farklı durumun göz önüne alınması gerektiğini anlarız.
 • Temel amaç; vücudun işleyişini bozabilecek faktörleri bulmak ve bunları ortadan kaldırmak ve de sistemi daha dengeli hale getirmektir.
 • Rezonans terapilerinde, bünyeyi zorlayan asıl problemlere yönelinir, sistem dengelendiğinde alerji ortadan kalkar. Örneğin;

BAĞIRSAK FLORASININ BOZULMASINA YÖNELİK TERAPİLER…

 • Alerji tedavilerinde, bağırsakların yapısının düzeltilmesi, diğer bütün konulardan önce gelir.
 • Bozulmuş bağırsak florasının düzeltilebilmesi için, rezonans terapileri, özel bir şekilde kullanılır.
 • Amaç; bağırsaklardaki bozulmuş frekans paterninin kırılması ve bu sırada probiyotikler ve benzeri doğal yollarla bağırsak dengesinin yeniden inşasının sağlanmaya çalışılmasıdır.

TEMEL GIDA İNTOLERANSLARINA KARŞI YAPILAN TERAPİLER…

 • Gıda intoleranslarının tespiti ve bu gıdalar üzerinden yapılan frekans temizliği, Rezonans terapilerinin öncelikli konularından birisidir.
 • Temel alerjenler üzerinden yapılan frekans silmeleri (ve beraberinde kişinin idrar ya da gaita gibi vücut atıkları üzerinden yapılan frekans temizlikleri) sonrasında, yüzeyde görülen alerjilerde otomatikman bir düzelme olması, çok olasıdır.

TOKSİK KİRLENMEYE YÖNELİK TERAPİLER…

 • Rezonans terapilerinin, kişinin çevresinden alınan madde örnekleri ve toksik maddeler üzerinden yapılması, yani biorezonansın, vücudu temizlemeye yönelik kullanılması, alerjiler ve birçok hastalığın tedavisinde önemlidir.
 • Biorezonans, toksik maddeler ya da ağır metaller üzerinden kullanıldığında, vücudun bu maddelerden temizlenmesi kolaylaşır.
 • Vücudu, temizlenmesi için, o maddelere özgü frekans paternleriyle-enerjetik yolla uyarma yöntemidir.

ALERJENLER ÜZERİNDEN FREKANS SİLMELERİ…

 • Kişinin bildiği (ya da henüz bilmediği) alerjileri üzerinden yapılan frekans silmeleri ve biorezonans testlerinde çıkan alerjen-toksikler üzerinden yapılan frekans silmeleri…
 • Rezonans, kişinin bildiği alerjen maddeler üzerinden (örneğin; bir ilaç alerjisi) kullanılabilir ancak, yukarıdaki şıkları kapsamayan hiçbir terapinin kalıcı bir iyileşme yaratmayacağı da varsayılabilir.
 • Rezonans terapilerinde, olabildiğince bütünsel yaklaşılıp, sadece yüzeyde görülen alerji değil, buna sebep olan olası faktörler hep birlikte değerlendirilmeye çalışılır.

VÜCUT ATIKLARI ÜZERİNDEN FREKANS SİLMELERİ… 

 • Gaita, idrar gibi vücut atıkları üzerinden yapılan frekans silmeleri ve bu şekilde vücudun detoks için uyarılması…
 • Clinics Rezonans terapilerinin güçlü olduğu konulardan birisidir.
 • Örnek vermek gerekirse; sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren bir kişiden alınan idrar örneği üzerinden yapılan tek seanslık bir frekans temizliği, problemin ilelebet ortadan kalkmasını sağlayabilir.
 • İltihaplı bir akıntıdan alınan örnek üzerinden yapılan frekans silmeleri, bu iltihabın geçirilebilmesine katkıda bulunabileceği gibi kişinin dışkısı üzerinden yapılan frekans silmeleri, bağırsak problemlerinin giderilmesinde büyük katkı sağlayabilir.

RUHSAL DURUMA YÖNELİK REZONANS TERAPİSİ SEANSLARI...

 • Ruhsal durumdaki “reaktif”lik, alerjilerdeki “reaktif”likle yakından ilgilidir… Fiziksel semptomlar, ruhsal hallerin dışavurumudur ve ruhsal durumu göz önüne almayan hiçbir terapi, gerçekten başarıya ulaşamaz.
 • Rezonans terapilerinde hem fiziksel soruna yönelik terapiler yapılır hem de bu seanslar, kişinin ruhsal özelliklerine göre şekillendirilir.

Temel kural olarak… Alerjilerde ve bütün kronik hastalıklarda, yukarıda sayılanlar tek tek değerlendirilmeli, kişinin testlerinde çıkan bütün veriler, kişinin sağlık geçmişiyle birlikte ele alınıp, Rezonans terapileri tamamen kişiye özel hale getirilmelidir.

Psikiyatrist & Psikoterapist
Uzm. Dr. Sevilay Zorlu
CETAD Antalya Bölge Temsilcisi
Aile Danışmanı
Çift Terapisti
Cinsel Terapist
Kognitif Davranışcı Terapist
Hipnoterapist (regresyon)
Sanat Terapisti

İletişim : 02423169899

https://neorezonansantalya.com/
www.antalyaterapipsikiyatri.com
www.antalyacinselterapi.com

Bu sitede bahsedilen REZONANS TERAPİLERİ ile ilgili açıklamalar, hastalık tanımları ve vücudun enerji sistemiyle ilgili verilen bilgiler, dünyada yayılmakta olan bir entegratif/holistik (tamamlayıcı/bütünsel) sağlık akımının yansımalarıdır. Ancak, bu sayfalarda anlatılanlar; klasik tıbbi yöntemler, tıbbi tedaviler ya da tedavi önerileri değildir. Bu sayfaları okuyan herkesin, bu sayfada yazılanların tıbbi bilgiler olmadığını; bunun yanında Rezonans terapileri, biorezonans,  homeopati, elektrohomeopati, renk terapileri, Bach çiçeklerinin bir tedavi olmadığını ve herhangi bir tedaviye alternatif olmadığını bilmesi önemlidir. Bahsedilen yöntemler, “TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ TERAPİLER kapsamında algılanmalıdır.