BEDENSEL HASTALIKLARDA REZONANS TERAPİLERİ

 • Birçok hasta kronik rahatsızlıklarının tedavisi için rezonans terapisine yönelmiştir.
 • Gelişmiş ülkelerde 35 yıldır uygulanan biofrekans terapileri ile hastalıklar tedavi edilebilmektedir: 
 • Her türlü hastalıkta sistemi desteklemek, bedeni enerji seviyesinde dengelemek ve iyileşme potansiyelini artırmak için kullanılabilir.
 • Ancak, bu terapilerin “kendi başlarına” ve “bilimsel olarak yaygın kabul görmüş” tedaviler olmadığının ve sadece diğer bilinen yöntem ve tedavileri desteklemek için TAMAMLAYICI TIP’ da kullanıldığının bilinmesi önemlidir.
 • Rezonans terapisi, vücudun içindeki zararlıları tanımlamak için etkili bir yol sağlar.
 • Bozukluğun etkilediği alanlarda iyileşme sürecini başlatmak için vücudun kendi iyileştirici güçlerini kullanır.
 • Erken bir aşamada tanımlandığında, daha etkin bir şekilde tedavi edilebilirler.
 • Rezonans terapisi astım hastası olan 300 çocuktan oluşan bir grup üzerinde çalışılmış, 300 katılımcının % 52. 5’inde astım ile ilişkili şikayetlerde, % 32. 8’inde alerji bulgularında belirgin bir azalma olmuştur

REZONANS TERAPİLERİ İLE TEDAVİ

 • Rezonans terapilerinde amaç hastalığa yol açan ana nedenleri bulmaktır.

Hastalarda yüklenme nedenlerinden bazıları;

 • TOKSİNLER (ağır metaller, çevre toksinleri, digoksin, formaldehit…)
 • Kronik ve bastırılmış ENFEKSİYONLAR, diş ve tonsillerde kronik bakteriyel enfeksiyonlar
 • Diş hekimliğinde kullanılan TOKSİK MADDELER (gümüş, amalgam, cıva, paladyum..)
 • İş yerinde kullanılan toksik maddeler (boyalar, asbest)
 • Kalın bağırsakta zararlı kronik enfeksiyonlara sebep olan bakteri, mantar, parazitler
 • Sağlıksız beslenme ile ŞEKER bağırsakda alkole dönüşüp, özellikle karaciğerde toksik yüklenme yapabilir
 • İmmün Sistem aşırı aktif, sürekli zorlanmadan ötürü, enerji eksikliğine uğrar ve aktivitesi azalır
 • Negatif etkenlerin maruziyeti devam eder ve vücudun en zayıf bölgesinde (organında) hücre duvarında yapısal değişiklikler oluşur
 • İmmün Sistemi değişime uğramış hücreleri ‘yabancı’ olarak algılanır
 • Çoğalmış hücre ölümü lokal immünolojik reaksiyonlardan ötürü hücre onarımına da geçer.
 • Tüm bu maddeler temizlendikten ve gerekli rezonans protokolü uygulandıktan sonra diğer tedavi yöntemlerine rağmen üstesinden gelinemeyen birçok hastalığın kendiliğinden iyileştiği görülebilir

 

KRONİK SAĞLIK PROBLEMLERİ

 • Kronik sağlık problemlerinin altında kronik inflamasyonlar yatar.
 • Rezonans terapileri ile bu kronik inflamasyonlar azaltılır hatta tamamen ortadan kaldırılabilir.
 • Romatizmal Hastalıklar
 • Dejeneratif Hastalıklar
 • Otoimmun Hastalıklar
 • Diabet ( Tip I ve Tip II) gibi metabolik hastalıklar.
 • Osteoporoz
 • Ateroskleroz
 • Fibromiyalji
 • Alerjiler
 • Psikiyatrik Problemler / Ruhsal Sorunlar
 • Panik Atak
 • Anksiyete
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Alkol Bağımlılığı
 • Madde Bağımlılığı
 • Depresyon
 • Stres
 • Uyku Bozuklukları
 • Fobiler
 • Okul – İş Başarıları / Performansları
 • Somatoform Bozukluklar
 • Duygu durum (Mood) Bozuklukları
 • Disleksi
 • Nörolojik Rahatsızlıklar

 

KANSERLER

 • Kanser hastalarının ruhsal, bedensel dengesinin sağlanmasını destekler
 • Yaşam gücünün uyarılması, ruhsal denge, bütünsel iyilik hali adına güçlü bir alternatif destektir
 • Temel sağlık parametrelerinin düzeltilmesi genel “iyilik hali” ve kendini iyileştirme mekanizmalarının uyandırılmasına katkı sağlayabilir
 • Holistik bütüncül integratif yaklaşımlarla ele alınır, sağlık durumu temel parametreler üzerinden desteklenir.
 • Enerjiyi artırmak
 • Kemoterapi / radyoterapi yan etkileri hafifler
 • Ağrılar azalır
 • Ruhsal olarak daha iyi hissetmesi sağlanır
 • Genel enerjetik yapısı düzeltilir
 • Şikayetleri hafifler
 • İlaç yan etkilerini hafifletir
 • Kişisel iyilik halini destekler

 

DETOKS

 • Karaciğer ve metabolizmanın diğer filtre organlarının optimal çalışmasını sağlayarak kronik yorgunluklara ve vücudun güç kaybına neden olan  maddelerin atılımını kolaylaştırır
 • Cilt, bağırsak, karaciğer, böbrek atılımının düzenlenmesine destek olur
 • Ağır metal detoksu (zehirli metaller, kimyasallar, amalgam diş dolgularının yarattığı civa birikiminin atılması)
 • Elektromanyetik kirlilik detoksu (elektrik-elektronik cihazların yarattığı elektromanyetik kirlilik ve baz istasyonları, elektrik santralleri gibi zararlı elektromanyetik dalgalarla bozulmuş hayat enerjisinin dengelenmesi)

 

DETOKS İÇİN SU İÇMELİSİNİZ

 • Erişkenler rezonans terapileri süresince gündeen az iki litre az mineralli su içmelidir.
 • İçeceğiniz su miktarını kilonuz belirleyecektir. Kilo başına 40 ml. hesaplanmalıdır. (Örneğin 80 kilo iseniz içeceğiniz günlük su miktarı 3,2 litredir.)
 • Çocuklarda içilmesi gereken günlük su miktarı ise şöyle hesaplanır:

1-6 yaş kilo başı 90-65 ml. (5 yaş 25 kg günde 1,5 litre)

7-10 yaş 65-55 ml. (9 yaş 45 kg günde 2,2 litre)

11-18 yaş 50-40 ml’dir. (12 yaş 55 kg günde 2,7 litre su içmelidir)

 • Tedavi süresince yaşadıklarınızı, değişimi, gelişimleri bedeninizde ve ruhunuzda gözlemleyebilirsiniz.
 • Rezonans terapisi seansının altı saat öncesi ve sonrasında kahve ve alkol içmeyiniz.

 

 

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR

 • REZONANS TERAPİLERİ her türlü psikiyatrik problem için diğer yöntem ve tedavileri destekler
 • Frekans temelli ya da Bach çiçekleri gibi HOMEOPATİ bazlı müdahaleler vücudun elektromanyetik alanına yönelik dengeleyici nitelikte
 • Anksiyete (Huzursuzluk)
 • Stresi azaltmak
 • Depresyon
 • Panik atak
 • Dikkat eksikliği
 • Hiperaktivite
 • Disleksi
 • Madde kullanımı
 • Alkol bağımlılığı
 • Duygudurum bozuklukları
 • Somatoform bozukluklar
 • Psikozlar
 • Uyku problemleri
 • Korkular
 • Okul performansı
 • İş performansı
 • Sporcu performansı

 

NÖROLOJİK HASTALIK

 • Rezonans terapileri ile integratif yaklaşımda bulunularak vücuda destek verilir.
 • Migren ve diğer baş ağrıları
 • Multipl Skleroz (MS)
 • Serebral İskemi (Stroke)
 • Otizm
 • Dejeneratif Hastalıklar

 

ŞEKER HASTALIĞI DİABETES MELLUTUS

 • Her geçen gün daha fazla insanı etkilemektedir
 • Yıllardır ülkelerin en fazla sağlık harcamalarının başındadır.
 • Rezonans terapilerinde kişinin özellikle buğday ve şeker intolerasları ortadan kaldırıldığında, bağırsak floraları düzenlendiğinde kan şekerleri düşerek dengelenebilir
 • Rezonans terapileri sonucunda insülin ilaç dozlarının arttırılmasına gerek kalmayabilr.
 • Kan şeker dengesinin kolayca sağlanabilmesi ve komplikasyonların azaltılabilmesi adına güçlü bir iyileşme potansiyeli sağlar.
 • Temel sağlık parametrelerinin, insülin direncinin düzeltilmesi, iyilik hali.
 • Kan şekerini dengelemek
 • Nöropatiyi azaltmak
 • Damar problemleri
 • Mikrosirkülasyon
 • Yara iyileşmesi
 • Diyabetik ayak

 

KALP DAMAR SAĞLIĞI

 • Detoks ve bedensel enerjetik sistemi dengelemeye yönelik terapilerdir.
 • Kalp ve damar sağlığında rezonans terapileri son derece etkilidir.
 • Herhangi bir belirgin kardiyovasküler problemi olmayan kişiler de, ileride ortaya çıkma ihtimali olan rahatsızlıklara karşı koruma altına alınmış olurlar.
 • Her türlü kronik sağlık probleminde olduğu gibi, altta yatan temel sorunların temizlenmesi ile güçlü bir iyileşme potansiyeli sağlayabilir
 • Hipertansiyon dengesiz hipertansiyon
 • Kontrolsüz aritmiler
 • Varis venöz yetmezlikler
 • Kardiyovasküler koruma

 

ENFEKSİYONLAR

 • Vücut direncini artırarak, savunma mekanizmalarını düzenler
 • Virüs ve bakteriler üzerine odaklanabilen rezonans terapileri, semptomları ve enfeksiyonların ömrünü azaltabilmektedir
 • Virüs (Herpes, Kırım Kongo Kanamalı Ateş, Lyme vb…) enfeksiyonları
 • Bakteri (Streptokok vb…) enfeksiyonları
 • Maya ve parazit (Toxoplazmoz vb…) enfeksiyonları
 • Mantar (Candida vb…) enfeksiyonları

 

ALERJİLER

 • Vücudun negatif hassasiyet ve besin alerjileri kişiye özel nötralize edebilir
 • Rezonans terapileri vücuddaki gıda, toksik, organik birikimi temizleyebilir, vücudun direncini artırmaktadır
 • Bütün alerjiler (gıda alerjileri, polen alerjisi, egzama..)
 • Alerjik astım

 

SİNDİRİM SİSTEMİ PROBLEMLERİ 

 • Çölyak
 • İshal ve kabızlıklar
 • İrritabl Kolon Sendromu
 • Ülser, gastrit, mide, bağırsak sorunları

 

İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI

 • Kemik ve eklem tutulmaları
 • Artrit ve romatizmal ağrılar
 • Fibromiyalji; bir çeşit kas ve yumuşak doku romatizması
 • Kişinin ruhsal durumu,
 • Enerjetik dengesi ve detoks temizliği bir bütün olarak ele alınır.
 • Kişinin ağrıları azalır, ruhsal yönden dengeye getirilir.

 

BEL FITIĞI

 

 • Bel ağrısı, fıtığın başlangıç yakınmasıdır.
 • Öne eğilmek, uzun süre oturmak ve hareketsiz ayakta kalmak ile artar.
 • Bel fıtığı olan hastalar beldeki ağrıdan çok, kalça ve bacağa vuran ağrıdan şikayet ederler.
 • Tutulan sinir köküne bağlı bacak yanında veya uylukta karıncalanma ve hissizlik gelişebilir.
 • Yürürken ayağın takılması ve bileğin içe dönmesi şeklinde güçsüzlükler yaşanabilir.
 • İleri evrelerde idrar kaçırma veya idrar yapamama, bacak arasının hissedilememesi şikayetleri ortaya çıkabilir.
 • Erişkinlerin %80 i hayatlarında en az bir kere bel ağrısı atağı geçirirler.
 • Bel ağrılarının %90’ı 1-2 haftada iyileşir.
 • Cerrahi olarak tedavi edilen olgu sayısı %1-4 arasındadır.
 • Rezonans terapisi ile boyun ve bel fıtıklarının tedavisinin desteklenmesi mümkündür.
 • Bozulmuş olan intervebral disklerin onarımı sağlanabilir.
 • Diğer hastalıkların terapisinde olduğu gibi patolojik frekanslar yok edilerek ağrı, ödem ve kronik doku hasarı giderilebilir.

 

AKUT İNFLAMASYON

 • Her türlü yaralanma, travma, ameliyatlar, farklı sebepli akut (lokal) inflamasyon durumunda hızlı ve güçlü bir normalleşme potansiyeli oluşturulabilir.
 • Akut yaralanmalar
 • Spor hekimliği
 • Operasyonlar öncesi
 • Operasyonlar sonrası
 • Diş operasyonu sonrası
 • İyileşmeyi hızlandırmak

 

KRONİK İNFLAMASYON

 • Her türlü kronik sağlık probleminin altında yatan gizli etken…
 • Rezonans terapilerinin en güçlü yanı; kronik inflamasyonun azaltabilmesi…
 • Dejeneratif durumlar
 • Otoimmün hastalıklar
 • Romatolojik hastalıklar
 • Metabolizma problemleri
 • Diğer kronik hastalıklar
 • Kemik erimesi
 • Ateroskleroz
 • Alerjiler
 • Fibromiyalji

 

FİBROMYALJİ

 • Detoks yapılarak vücudun temizlenirken enerjetik sistem ve ruhsal durum dengelenir
 • Fibromiyalji için güçlü bir iyilik hali potansiyeli vardır
 • Enerjiyi artırmak
 • Ağrıyı azaltmak
 • Ruhsal durum dengelemek

 

AMELİYAT SONRASI

 • Ameliyatlardan sonra komplikasyonların azaltılması için uygulanabilir
 • Her türlü yaralanma, travma, ameliyatlar, farklı sebepli akut inflamasyon durumu için destekleyici ruhsal iyilik hali de sağlanır
 • Komplikasyonu azaltmak
 • Ödemi azaltmak
 • Enfeksiyonları azaltmak
 • Kanlanmayı artırmak
 • İyileşmeyi hızlandırmak
 • Ağrıyı azaltmak

 

DİŞ HEKİMLİĞİ

 • Kemik dokusu ya da yumuşak dokudaki her türlü olumsuz etkinin azaltılabilmesi
 • Beraberinde ruhsal iyilik hali ile desteklenir
 • Komplikasyonu azaltmak
 • Kemik tamiri
 • Kanlanmayı artırmak
 • Ağrıyı azaltmak
 • İyileşmeyi hızlandırmak
 • Transplantlara destek

 

KRONİK HASTALIKLAR

 • Her türlü kronik sağlık probleminin altında yatan gizli etkenlerin (temel problemlerin) temizlenmesi ve yaşam enerjisinin uyarılabilmesi adına güçlü bir iyileşme potansiyeli sağlayabilir.
 • Diğer tedavileri destekler
 • Direnci artırmak
 • Enerjiyi artırmak
 • İnflamasyonu azaltmak
 • Komplikasyonları azaltmak
 • Ağrıyı azaltmak
 • Ruhsal iyilik hali

 

OTOİMMÜN HASTALIKLAR

 • Vücut savunma sistemimiz, kendinden olmayan yabancı cisimleri, zararlıları ayırt edebilme yeteneğine sahiptir.
 • Normal şartlarda bağışıklıkla görevli hücreler kendi sağlıklı hücrelerini tanımayı öğrenmişlerdir.
 • Düzenleyici bir sistem yardımıyla bağışıklık hücrelerinin bunlara saldırması önlenmektedir.
 • Bu sistemin bozulması, bir canlının savunma sisteminin kendi vücut hücrelerine de saldırması, kendi vücut hücrelerini yok etmeye çalışması olayına OTOİMMÜN HASTALIK
 • Toleransın bozulması ve otoimmünitenin başlaması immünolojik, genetik,

mikrobik faktörlerin komplike etkileşimini kapsar.

 • Kendi dokularına savaş açarak vücutta o dokuların bulunduğu yerlerde iltihaplanmalara yol açar.
 • Bazı organların aşırı büyümesine yol açabilir.
 • Organ fonksiyonunu ve çalışmasını bozabilir.
 • Otoimmun hastalıklar tıp biliminin bir dalı olan İmmünolojinin çok ilginç ve karmaşık konularından biridir.

 

Tek organ veya hücre tipini ilgilendiren otoimmün hastalıklar:
* Hashimoto tiroiditi
* Graves hastalığı
* Myastenia gravis
* Good-pasture sendromu
* Otoimmün orşit
* Primer bilier siroz
* Kronik aktif hepatit
* Ülseratif kolit
* Membranöz glomerulonefrit
* Otoimmün hemolitik anemi

Sistemik otoimmün hastalıklar:
* SLE (Sistemik Lupus Eritematozus)
* Romatoid artrit
* Sjögren sendromu
* Reiter sendromu
* İltihabi miyopati
* Sistemik sklerozis
* Poli arteritis nodoza

OTOİMMÜN HASTALIKLARDA ŞİKAYETLER

 • Hastalığın çeşidine göre şikayetler farklılaşır.
 • Genel olarak ;
  * Halsizlik
  * Yorgunluk
  * Ateş
  * Genel hastalık hali
  görülür.

 

     ZAYIFLAMAK

 • İştahın kesilmesi, metabolizmanın uyarılması ve GIDA, TOKSİK, ORGANİK zararlıların detoks ile temizlenmesi temelli terapilerdir.
 • Temel sağlık parametrelerinin düzeltilmesi ve sağlık kazanarak zayıflama
 • İştahı azaltmak
 • Kan şekerini dengelemek
 • Metabolizma hızlandırmak
 • Ödemi azaltmak
 • Stresi azaltmak
 • Diyete uyumu artırmak
 • Uyku problemini azaltmak
 • Diyete uyumu artırmak

 

SİGARAYI BIRAKMAK

 • Sigara isteğinin azaltılması ve ruhsal denge…
 • Beraberinde temel sağlık parametrelerinin iyileştirilmesi ve ruhsal-fiziksel iyilik hali.
 • Nikotin ihtiyacını azaltmak
 • Gerginliği azaltmak
 • Sigaradan tiksinme hali
 • Yeme ihtiyacını azaltmak

 

SAĞLIK KAZANMAK (WELLNES)

 • Temel sağlık parametrelerinin iyileştirilmesi, detoks temelli terapiler, canlılığın uyarılması ve metabolizmanın dengelenmesi…
 • Ruhsal ve fiziksel iyilik hali.
  • Enerjiyi artırmak
  • Yaşlanmayı yavaşlatmak
  • Stresi azaltmak
  • Yaratıcılığı artırmak
  • Konsantrasyonu artırmak
  • Uykuları düzenlemek
  • Self-healing
 • Ruhsal transformasyon

 

 

Psikiyatrist & Psikoterapist
Uzm. Dr. Sevilay Zorlu
CETAD Antalya Bölge Temsilcisi
Aile Danışmanı
Çift Terapisti
Cinsel Terapist
Kognitif Davranışcı Terapist
Hipnoterapist (regresyon)
Sanat Terapisti

İletişim : 02423169899

https://neorezonansantalya.com/
www.antalyaterapipsikiyatri.com
www.antalyacinselterapi.com

Bu sitede bahsedilen REZONANS TERAPİLERİ ile ilgili açıklamalar, hastalık tanımları ve vücudun enerji sistemiyle ilgili verilen bilgiler, dünyada yayılmakta olan bir entegratif/holistik (tamamlayıcı/bütünsel) sağlık akımının yansımalarıdır. Ancak, bu sayfalarda anlatılanlar; klasik tıbbi yöntemler, tıbbi tedaviler ya da tedavi önerileri değildir. Bu sayfaları okuyan herkesin, bu sayfada yazılanların tıbbi bilgiler olmadığını; bunun yanında Rezonans terapileri, biorezonans,  homeopati, elektrohomeopati, renk terapileri, Bach çiçeklerinin bir tedavi olmadığını ve herhangi bir tedaviye alternatif olmadığını bilmesi önemlidir. Bahsedilen yöntemler, “TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ TERAPİLER kapsamında algılanmalıdır.