Detoks İle Vücudunuzu Arındırın

DETOKS, SAĞLIK KAZANMA, GENEL SAĞLIĞIN İYİLEŞTİRİLMESİ

 • Rezonans Terapileri hiçbir sağlık sorunu olmayan kişiler için bile vücudun temizlenmesi, kendini iyileştirme mekanizmalarının uyarılması ve ruhsal denge için kullanılabilir.
 • Sağlık problemi olsun ya da olmasın herkes için önerilir
 • Dünyada Tamamlayıcı Tıp alanında hastalıkların tedavisine destek olarak kullanılmaktadır
 • Tamamlayıcı tıpta vücudumuzda, meridyenler üzerinde akan, akupunktur noktalarında, çakralar üzerinde yoğunlaşan bir enerji ağı olduğu düşünülür ve enerji akışındaki blokajlar hastalık olarak karşımıza çıkar.
 • Enerji blokajlarını çözmeyi başardığımız anda ise tüm yaşamımız değişir
 • Kronik hastalıkların tedavisinde detoksifikasyonla birlikte lenfatik sistemin ve karaciğerin uyarılması genel bir kural olarak kabul edilir.
 • Rezonans Terapileri temel olarak detoks temelli terapilerdir.
 • Toksikler bedende sistemler üzerinde yük oluşturan zehirli maddelerdir
 • Vücudun reaksiyon verdiği toksik, zararlı ve stres yaratan maddeler bulunur, bu maddeler üzerinden yapılan frekans silme seansları ile vücutta birçok farklı seviyede farklı iyi etkiler elde edilir.
 • Karaciğer, böbrek ve lenf sistemini uyararak toksinlerin atılımı sağlanır
 • Zararlı maddelerin frekanslarının sıfırlanma çalışması detoksifikasyon sağlar.
 • Detoks ile temizlenme genel sağlık durumunu iyileştirir.
 • Şehir hayatı, insanların toprakla temasını azalttığı gibi elektromanyetik kirlenme doğal enerjetik yapıyı bozmaya başlamıştır
 • Modern yaşam içerisinde farkında olarak ya da olmayarak bedenimize aşırı yükleniriz, soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz işlenmiş gıdalar, yaşadığımız stres vücudumuzda pek kolay atamayacağımız toksik birikimoluşturur.
 • Teknolojinin gelişmesi ile beraber cep telefonu dalgaları, televizyon ve radyo dalgaları, telsiz sinyalleri ve elektronik eşyaların yaydığı elektromanyetik dalgalar radyasyon kirliliği oluşturmaktadır
 • Amalgam dolgular, gıdalarla alınan tarım ilaçları, mantar, parazit, bakteriler, yaşanılan coğrafi alanın yarattığı zararlı etkiler vücudun enerjetik dengesini bozar.
 • Kalp krizi yaşlarının 20’li yaşlara düşmesi, bağışıklık sistemlerinin çöküşü, sık hastalıklara maruz kalma, beyin hastalıkları sıklıklarında artışlar kanser olgularında görülen tırmanış bu nedenlerle ortaya çıkmıştır.
 • Tüm bu etkiler rezonans terapileri ile ortadan kaldırılabilir.

QUANTUM BİOFEEDBACK İLE KOLAY CHECK UP

 • Hastalıklar erken dönemde tespit edilebilir ve önlem alınabilir
 • Rezonans cihazı ile frekans taraması yapılabilir
 • Kolay Check Up ile vücuttan yayılan elektromanyetik frekanslar ölçülerek, alerjenler, toksikler, organik zararlılar, ağır metal yükleri vücudun enerjetik dengesini bozan ve ileride hastalığa dönüşebilecek riskler tespit edilebilir.
 • Quantum biofeedback metodu benzersiz imkanlar sunar
 • Organlardaki enerji bozulmaları tespit edilir ve patolojik süreçler başlamadan öncesinde gerekli tanı koyulabilir.
 • Organizmada bulunan farklı süreçler arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini tanımlayarak, sorunun temelinin saptanmasını ve bu sorunun çözüm yollarını gösterir.
 • En karmaşık vakalar da bile zayıflayan sistemleri belirleyebilir ve yardım imkanı sunabilir.
 • Patolojik sürecin yönünü  ve aşamasını belirlemeye yardımcıdır, patolojik aşamaları değerlendirmeye izin verir.
 • Çeşitli virüs, bakteri, mantar, helmint gibi organik zararlıların varlığını hızla algılayan, türlerini, aktivite seviyelerini tanımlayan geniş bir mikroorganizma veri tabanına dayanır.
 • Organizmaya zarar veren allerjenler, ağır metal yükleri ve toksik yükler  kolayca tespit edilir.

QUANTUM BİOFEEDBACK İLE CHECK UP NASIL YAPILIR?

 •   ABD, Almanya, Rusya ve Japonya’daki laboratuarlar tarafından yapılan son araştırmalar, hücrelerin, dokuların ve organların çok kesin biyoelektriksel özelliklere sahip yapılar olduğunu göstermiştir.
 •   Patolojik süreçlerin varlığında, bahsedilen bu özelliklerin önemli ölçüde değişebileceği çok sayıda test yoluyla kanıtlanmıştır.
 •   Bioanaliz check up, manyetik rezonans, ultrason, biopsi, kan verme gibi geleneksel yöntemlerden daha erken patolojik süreçleri tanımlar.
 •   Her patolojik süreç kendi elektromanyetik frekansına sahiptir.
 •   Rezonans cihazının veri tabanı, tüm patolojik süreçlerin modellerini içerir. Kişinin elektromanyetik frekanslarını veri tabanındaki frekanslarla otomatik olarak karşılaştırır.
 •   Bu işlem süpermarketlerdeki barkodların okutulmasına çok benzemektedir. “Barkod”, organizmada herhangi bir prosesin elektromanyetik bir ölçeğine benzemektedir.
 •   Son aşamada, rezonans cihazı otomatik olarak bütünsel iyileştirme yöntemlerini seçer.
 •   Detoks vücudu toksinlerden arındırmaktır.
 •   Bu sayede vücut hücre, doku ve organlara bakım onarım yapmaya ve kendini yenilemeye başlar.
 •   Detoks bir hastalık tedavisi değildir, ancak vücuttaki gereksiz atıklar temizlendiğinde genel bir iyileşme hali yaşanır.
 •   Amaç hastalanma oluşmadan kişiyi daha sağlıklı noktalara taşıyabilmektir.
 •   Detokslama, vucudu toxinlerden temizleme ve genel bir ruhsal ve bedensel rahatlama sağlama, revize etmektir.
 •   İnsan vücudunu oluşturan hücrelerde biyolojik savunmalar vardır
 •   Virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler, savunma hücrelerimiz sağlıklı ise bariyerleri geçerek bedensel dengeyi bozamazlar
 •   Bedenin enerjetik dengesi sağlanarak, zararlı organizmaların yaşamasını engelleyebiliriz,
 •   Bağışıklık sistemimizi iyileştirebiliriz
 •   Zararlı serbest radikallerin, toksinlerin ve zehirlerin atılmasını sağlayabiliriz.
 •   Detokslama için birçok ruhsal ve bedensel arınma yöntemleri mevcuttur. Rezonans terapileri bunlardan en yeni ve modern olanıdır.
 •   Vücudun savunma sistemi güçlenir, hücre yıkımını yavaşlar, hücre yenilenmesi hızlanır
 •   Bedenin kendi kendini iyileştirmesini sağlar
 •   Hücreler tarafından oksijen, besleyici maddeler ve minerallerin maksimum boyutta transferi sağlanır
 •   Zayıf hücrelere oksijen transferini hızlandırır
 •   Hücrelerin yaşam kaynağı olan besin ve oksijen ihtiyacının karşılanmasını sağlar
 •   Hücreler üzerinde zehir etkisi yapan karbondioksit ve metabolizma atıklarının temizlenmesine yardımcı olarak, hücrelerin yenilenmesini hızlandırır
 •   Savunma sistemini güçlendirir ve enerjiyi dengeleyerek vücudun kendi kendini onarması için doğal ortam oluşturur
 •   Yaşlanma sürecini de geciktirir
 •   Drenajı hızlandırarak atık ve toksinlerin hızlı atılmasını sağlar.
 •   Kan ve Lenf dolaşımının hızlanması pıhtılaşma riskini azaltır
 •   Antienflamatuar ve analjezik etkileri vardır
 •   Sedatif ve rahatlatıcıdır
 •   Enerji seviyesi düşmüş hücreyi aktif hale getirir.
 •   Vejetatif sinir sisteminde düzenleyici rolu vardır
 •   Sinirlerde onarım sağlar
 •   Yaraların iyileşmesini hızlandırır
 •   Ağrıların hafifletilmesini sağlar
 •   Metabolizmayı dengeler
 •   Adrenalin, noradrenalin, serotonin, kortizol gibi stres hormonlarının enerjeik dengesini sağlayarak depresyon ve anksiyeteyi azaltır
 •   Bağırsaklar ve solunum sistemi üzerinde düzenleyici etkileri vardır
 • KULLANIM AMAÇLARI;
 • Sağlık problemi olsun ya da olmasın genel sağlığın iyileştirilmesi için herkese önerilir
 • Bağışıklık sisteminin uyarır dengeler
 • Kılcal damar ve toplardamar dolaşımını dengeler
 • Lenf dolaşımını dengeler
 • Hücreler arası sıvı, beyin omurilik sıvısı, eklem sıvısı sirkülasyonunu dengeler
 • Toksinlerin organizmadan atılmasını sağlar
 • Sinir sistemi fonksiyonlarını dengeler
 • Stres etkilerini azaltır dengeler
 • Tüm hastalıklarda, kişilerin genel sağlığının, yaşam kalitesinin arttırır
 • Sigara bırakma sürecini kolaylaştırır
 • Alkol bırakma sürecini kolaylaştırır
 • Gıda bağımlılıklarını gidererek kilo verme sürecini kolaylaştırır

REZONANS TERAPİSİNİN AVANTAJLARI

 • Uygulanması kolay ve ağrısızdır
 • İlaç kullanılmaz
 • Damardan veya kas içi enjeksiyon yapılmaz
 • Kan almadan tanı ve tedavi imkanı sunar
 • Radyasyon içermez
 • İyileşme sağlar, mevcut tedavilerin etkinliğini arttırır
 • Kronik hastalık tedavilerinde kullanılan ilaç doz ve sayılarının azaltılmasına destek olur
 • Yaşam kalitesini arttırır
 • Farklı zamanlarda yapılan seansların etkinliğinde büyük farklar görülmektedir.
 • Kısa, orta, uzun vadeli olumlu etkileri vardır.
 • Bu güne kadar tanımlanmış önemli yan etkisi ve komplikasyonu yoktur.
 • BÜTÜN HASTALIKLARDA uygulanabilir. (Epilepsi, kalp pili taşıyanlar ve Hamileler dışında)